Kişisel verinin işlenmesi üzerine bilgi (GDPR 13. Maddeye göre verilen bilgiler)

1. Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) kapsamında kişisel verinin işlenmesinden sorumlu veri işleme birimi (kontrolör) şudur: SURTECO Dekor A.Ş., Akçaburgaz Cad.Akçaburgaz Mah.No.89, Esenyurt 34510 İstanbul / Turkey, tel.: +90 212 886 94 30, faks: +90 212 886 63 29, e-mail: info@tr.surteco.com

 

2. Grup veri koruma memuru Dr. Catrin Kollmann kişisel verinizle ilgili sorularınıza cevap verebilir:
SURTECO SE, Johan-Viktor-Bausch-Str. 2, 86647 Buttenwiesen, telefon +49 (0) 8274 / 99 88 0
datenschutz@surteco.com

 

3. Müşteri, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarla veri koruma kanununun hükümlerine göre sözleşme yapmak, ifa etmek, düzenlemek ve feshetmek için kişisel veriyi işliyoruz. Müşteri, tedarikçi ve hizmet sağlayıcıların verisi muhasebe gibi idari amaçlar için alınmakta, işlenmekte ve kullanılmaktadır. Ayrıca pazarlama, satış ve dağıtım amaçları ve diğer idari amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve kullanılmaktadır. Sözleşme ilişkisi başlatılır başlatılmaz toplanan veri sözleşme ortağının diğer sözleşme ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılır. Aynı şey kamu idarelerine karşı yasal yükümlülükleri, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için de geçerlidir. Takip eden veri / veri kategorileri işlenir: isim, meslek, irtibat detayları gibi kişisel veri. İlgili kişi grupları: müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve ilgili taraflar.4. Kişisel veriniz 3. bölümde belirtilen amaçlarla ilgili olarak yalnızca takip eden alıcı ve alıcı kategorilerine ifşa edilir: bu veri işletim amaçları için zorunlu olursa ve zorunlu olduğu sınıra kadar şirket içerisinde çalışanlara verilir. Ayrıca ifşa etmek için yasal bir yükümlülük olduğunda devlet kuruluşlarına verilir. Bu veri yalnızca kanuna bu amaçla konulmuş bir madde olduğunda kamu dışındaki yetkililere verilir. Ayrıca bilgiler yalnızca veri konusu yazılı onay verirse ifşa edilebilir. Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılara kişisel veri yalnızca hizmeti vermeleri için gereken kapsamda verilir.5. Kişisel veriniz sözleşme ilişkilerini başlatmak, uygulamak, feshetmek ve yasal dosyalama ve saklama yükümlülüklerini yerine getirmek için saklanır (Örn. Alman Medeni Kanunu (HGB) 257. Böl. Alman Mali Kanunu (AO) 147. Böl.). Kişisel veri kanunun ilgili hükümlerine göre işlenmesinde ağırlıklı bir meşru menfaatimiz olduğu sürece reklam ve pazar araştırması amaçlarıyla saklanır.

 

6. GDPR'nin 15 ila 20. Maddelerine ve ilgili yasal düzenlemelere göre kişisel verinizin düzeltilmesini, silinmesini ve sınırlandırılmasını talep etme hakkına ve veri taşıma hakkına sahipsiniz. Verinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz: telefon reklamları en azından Haksız Rekabeti Önlemek için Alman Kanunlarının (UWG) 2. Madde 7(2) Bölümüne göre müşteri onayının alınmasına tabidir ve size gönderilen yapılan elektronik reklamlar UWG 7(3) Bölümünün hükümlerine ve onayınıza tabidir. Sebep belirtmeden onayınızı herhangi bir anda geri çekebilirsiniz. Veri işleme siz onayınızı geri çekene kadar tamamen yasaldır.

 

7. Ayrıca kişisel verinizin veri koruma kanunu hükümleri ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız ilgili denetleme yetkililerine şikayette bulunabilirsiniz.

İlgili denetleme yetkilisi aşağıda verilmiştir:

 

Data Protection North Rhine-Westphalia (NRW)

 

İş yerleri için veri koruma:

Özel sektörde veri koruma için denetleme yetkilisi North Rhine-Westphalia'dır

North Rhine-Westphalia Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Kavalleriestr. 2-4, 40213 Dusseldorf, Germany

Telefon +49(0)211-38424-0, faks +49(0)211-38424-10

E-mail: postoffice(AT)ldi.nrw.de Internet: https://www.ldi.nrw.de/

 
' '